Loucký klášter

Sály

Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v průběhu staletí též přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů.

Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se jménem společnosti Znovín Znojmo. Čeká tu na vás Návštěvnické centrum, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín a řada dalších zajímavostí. Cesta za znojemskými víny proto začíná právě tady.

Aktuální program

Trnkova zahrada 2

1. 5. 2022 – 30. 9. 2022
Výstavy

Cimbál, víno, andělé

SOBOTA 9. 7. 2022, od 19:00
Koncerty

J. Haydn: Návrat Tobiáše

PÁTEK 15. 7. 2022, od 20:00
Divadla
všechny akce