Loucký klášter

Sály

Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v průběhu staletí též přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů.

Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se jménem společnosti Znovín Znojmo. Čeká tu na vás Návštěvnické centrum, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín a řada dalších zajímavostí. Cesta za znojemskými víny proto začíná právě tady.

Aktuální program

Znojemský košt

SOBOTA 16. 3. 2024, od 11:00
Vinařské akce

Kreativní Znojmo

13. 4. 2024 – 14. 4. 2024
Festivaly

Festival dechových hudeb

STŘEDA 1. 5. 2024, od 13:00
Koncerty
všechny akce