Zásady zpracování osobních údajů

Zde naleznete informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících.

1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Ing. Lukáš Caha, IČO: 06398600, se sídlem Palliardiho 1446/8, 669 02 Znojmo (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

Kontaktní email na správce: lukas.caha@potrebujesweb.cz

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím internetových stránek na adrese www.znojmozije.cz. 

2. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

a) Statistické účely: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek; monitoring počtu zhlédnutí jednotlivých stránek a času strávených na nich; průchod webovými stránkami; geografické umístění vašeho počítače; IP adresa; typ a verze vašeho prohlížeče a operačního systému, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet svým čtenářům relevantní obsah. 

b) Marketingové účely: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka. 

c) Informace, které odešlete prostřednictvím formuláře Doporučit akci s úmyslem publikovat je na těchto webových stránkách. Tímto se rozumí informace nezbytné pro řádné uveřejnění události na internetových stránkách: Název akce, Datum konání akce, Místo konání akce, Typ akce a Popis akce. Dále Email odesílatele pro možnost zpětného kontaktování. 

d) Informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem včetně samotného obsahu a metadat.

3. Použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím těchto internetových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webu. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

a) Správu našich internetových stránek a podnikání.

b) Přizpůsobení našich internetových stránek právě vám.

c) Umožnění využívání služeb dostupných na našich internetových stránkách.

d) Poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele).

e) Vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem.

f) Udržování bezpečnosti našich internetových stránek a předcházení podvodům.

Osobní údaje jsou správcem zpracovány automatizovaně i manuálně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek. 

4. Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které na těchto internetových stránkách získáváme, jsou zpracovány zásadně pro potřebu správce webu. 

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu využíváme tzv. cookies soubory (viz. bod 8). Tato data jsou však anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být usazeni ve třetích zemích.

5. Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě.

Zavedli jsme přiměřená technická a administrativní bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

6. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, případně nedojde-li k ukončení zpracování z jiných zákonných důvodů. V případě souhlasu dále zpracování trvá, dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán a nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování.

I v případě, že jste udělili se zpracováním osobních údajů souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu maximálně 5 let, ledaže poskytnete souhlas s prodloužením doby zpracování.

Po skončení doby zpracování (odpadnutí právního důvodu zpracování) budou vaše osobní údaje nevratně zlikvidovány případně anonymizovány.

7. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

a) Právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu nebo výmaz osobních údajů;

c) právo na omezení zpracování;

d) právo na přenositelnost osobních údajů;

e) právo vznášet námitky proti zpracování;

f) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

8. Cookies

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našich internetových stránek vašim preferencím používáme soubory cookies.

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, nastavte si vlastní pravidla pro používání cookies ve webovém prohlížeči vašeho zařízení. V případě, že zakážete používání souborů cookies nebo zvolíte nevhodné nastavení, může být funkčnost internetových stránek omezená.

Na těchto internetových stránkách může správce využívat tyto typy cookies:

a) Relační (= dočasné) soubory cookies umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a po zavření se opět vymažou.

b) Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Umožňují přizpůsobit naše internetové stránky vašim potřebám.

Tyto internetové stránky využívají soubory cookies k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Informace o tom, jak tento web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google, Facebook.

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

9. Informace a otázky

V případě uplatnění vašich práv a dalších dotazů se na nás můžete obrátit na emailové adrese info@znojmozije.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dnem 27. 4. 2022.